: +31 6 282 484 68   : 3dwellnesstherapy@gmail.com KvK nummer: 73182753WAT U KUNT VERWACHTEN VAN 3D WELLNESS THERAPY

(FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN)


Afspraak maken

Wij werken op afspraak. Op deze manier kan onze therapeut 100 procent aandacht voor u hebben en uw privacy waarborgen. Er is geen wachtkamer waar u andere mensen kunt tegenkomen en u hoeft niet bang te zijn dat iemand iets kan horen.

Welkomstdrankje

U wordt altijd verwelkomd met een gezond gratis drankje.

Intake

Indien u voor een behandelplan komt dan zal onze therapeut eerst luisteren naar uw behoeften en verwachtingen, alvorens we de behandeling starten. We vullen samen een intake formulier in om zo een effectief behandelplan op te kunnen stellen. Hierbij kijken we samen naar bij welke therapieën u baat zou kunnen hebben. Alles gaat in overleg, zodat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan. Dit kan in de praktijk of per email.

Privacy

Alles wat we bespreken en uitvoeren houden we bij in uw dossier. Dit dossier is vertrouwelijk en wordt nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt. Uw privacy wordt altijd gewaarborgd.

Flexibiliteit

Indien u geen behoefte heeft aan een behandelplan met verschillende therapieën, maar bijvoorbeeld alleen een massage of schoonheidsbehandeling wenst, kan dit natuurlijk ook.

Natuurlijke producten

Wij werken met de producten van Boosting Blends, 3D Wellness Therapy's eigen huidverzorgingslijn, waarmee we duurzame resultaten bij onze cliënten kunnen bereiken. Boosting Blends is een biologische lijn met hoogwaardige natuurlijke ingrediënten met certificering. Vrij van PEG, sulfaten-parabenen en minerale oliën en niet op dieren getest. De producten zijn geschikt voor de gevoelige huid.

Verkoop van natuurlijke producten

Indien de huidverzorgingslijn van Boosting Blends u goed bevalt, heeft u bij ons de mogelijkheid producten uit die lijn aan te schaffen.

Cadeaubonnen

U kunt zowel in de praktijk als per email cadeaubonnen bestellen. U kunt ervoor kiezen om een cadeaubon aan te schaffen voor een behandeling van 30, 60 of 90 minuten. Er staat dus geen bedrag op de cadeaubon.

Geen veroordeling

Wij oordelen over niemand. In onze praktijk bestaat er geen goed of slecht. Onze therapeut zal u nooit vertellen wat u allemaal "verkeerd" doet en wat u allemaal zou "moeten" doen of welke producten allemaal goed of slecht voor u zijn. Wat voor de een werkt, werkt misschien niet voor de ander en andersom. We gaan samen op zoek naar wat bij u past en wat voor u werkt.

Vele kortingsmogelijkheden

Er zijn verschillende kortingsmogelijkheden (zie tarieven).

Iemand nomineren voor gratis behandeling

Onze cliënten mogen elke maand iemand nomineren voor een gratis behandeling van 60 minuten. Het gaat dan om mensen die een moeilijke tijd hebben gehad of om mensen die altijd voor anderen klaarstaan en zichzelf altijd wegcijferen. De naam en contactgegevens van deze persoon gaan dan in een “grabbelbak” waaruit elke maand een naam wordt gekozen.

Kwaliteit op maat

Wij nemen uw welzijn uiterst serieus en stellen feedback tijdens en na de behandeling zeer op prijs. Wij zullen er alles aan doen dat u na de behandeling met een goed gevoel bij ons de deur uit kunt gaan en uitkijkt naar een volgende afspraak.

Specialisaties

Onze therapeut is gespecialiseerd in het behandelen van de gevoelige huid. Ook is zij gespecialiseerd in het werken met mensen die lijden aan een sociale fobie, hoogsensitiviteit, PTSS en slachtoffers van seksueel misbruikNu u dit over 3D Wellness Therapy gelezen heeft, kunt u misschien al een beetje bepalen of onze praktijk en werkwijze u aanspreekt. U mag uiteraard ook een afspraak maken voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin we nog het een en ander kunnen toelichten en uw vragen kunnen beantwoorden.HUISREGELS


Bij het maken van een afspraak bij 3D Wellness Therapy gaat u akkoord met de onderstaande regels:


Ethiek en hygiëne

Dit staat bij 3D Wellness Therapy hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze cliënten dat zij hier eveneens voor zorgdragen.

Kleding tijdens massage

Cliënten dragen tenminste ondergoed tijdens de massage. Massage met meer kleding aan is ook mogelijk.

Geen erotische massages

Er worden geen seksuele handelingen verricht

Weigering van cliënten

3D Wellness Therapy behoud zich het recht u te weigeren indien u onder invloed bent van drugs of alcohol of als u agressief, seksueel of intimiderend gedrag vertoont.

Kleine kinderen meenemen naar uw afspraak

Dit is niet mogelijk uit veiligheidsoverwegingen (denk aan producten en apparatuur) maar ook omdat onze therapeut zich niet volledig op u kan concentreren en u zich niet volledig kunt ontspannen. Aandacht, rust en ontspanning zijn een absolute must tijdens een behandeling.

Afspraak maken

Aangezien onze therapeut tijdens de behandelingen de telefoon niet kan beantwoorden, verzoeken wij om met haar contact op te nemen via een email of Whatsappbericht. Zij neem z.s.m. met u contact op.

Openingstijden

3D Wellness Therapy is geopend van maandag tot en met zaterdag, maar heeft geen vaste openingstijden. Wij werken altijd op afspraak.

Op tijd komen

Zorg dat u op tijd aanwezig bent op de afspraak. 5 Minuten voor de afgesproken tijd is prima. Als u meer dan 10 minuten te vroeg komt, is onze therapeut wellicht nog een andere cliënt aan het behandelen en kunt u nog niet binnen gelaten worden.

Te laat komen

Indien u later bent, zijn we genoodzaakt om uw behandeling in te korten, dit uit respect voor de volgende cliënt. Wanneer er niet meer voldoende tijd rest om de behandeling tot een kwalitatief goed einde te brengen, zal de afspraak naar een ander tijdstip verplaatst moeten worden. Houdt u er rekening mee dat dit niet altijd op korte termijn in te plannen is. De kosten voor een volledige behandeling kunnen echter wel worden berekend. In het geval u te laat bent is het ter beoordeling van de therapeut of de behandeling nog wel door kan gaan. Indien de behandeling geannuleerd moet worden, kan het zijn dat kosten in rekening worden gebracht.

Afspraak annuleren of verzetten

U kunt uw afspraak binnen 24 uur voor de behandeling kosteloos verschuiven of annuleren, zodat de gereserveerde tijd kan worden ingeboekt voor een andere cliënt. Wanneer u binnen 24 uur voor de behandeling afzegt, kan het zijn dat er kosten in rekening worden gebracht.

Kennismakingsgesprek

Een kennismakingsgesprek van circa 10 minuten is altijd gratis en vrijblijvend.

Feedback en klachten

Wij streven naar de beste kwaliteit voor onze cliënten en stellen daarom feedback tijdens en na een behandeling zeer op prijs. Mocht het een keer voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent, neem dan z.s.m. contact met ons op. Dan kunnen we samen tot een oplossing komen.

Privacy

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door 3D Wellness Therapy en worden niet verstrekt aan derden zonder uw toestemming.

Cadeaubonnen

U kunt zowel in de praktijk als per email cadeaubonnen bestellen. U kunt ervoor kiezen om een cadeaubon aan te schaffen voor een behandeling van 30, 60 of 90 minuten. Er staat dus geen bedrag op de cadeaubon.

Producten retourneren of ruilen

3D Wellness Therapy biedt de mogelijkheid om in de praktijk producten aan te schaffen.

Bij 3D Wellness Therapy aangeschafte producten kunnen binnen 14 dagen na aankoop met overlegging van de aankoop bon, (mits de producten ongeopend en/of ongebruikt zijn) geruild of geretourneerd worden.
WHAT YOU CAN EXPECT FROM 3D WELLNESS THERAPY


Appointments

We work by appointment. This way we can ensure our clients privacy and give 100 percent of our attention. There is no waiting room where you can encounter other clients and no one can hear you.

Welcome drink

With every appointment you will be welcomed with a free healthy drink.

Intake

Before we start any treatment, we will listen to your needs and expectations. In order to establish what kind of treatment the client needs, we will fill in the intake form. Together we will look at the therapies that could benefit the client. Everything goes in consultation with the client so there will be no unpleasant surprises. Filling in the intake form can take place in the practice but can also be done by email.

Privacy

Everything we discuss and treat will be stored in a patient register. It is completely confidential and we will never disclose personal information to any third party without your permission.

Flexibility

If you don’t feel the need for a customized therapy plan but just want a single treatment (like for example a massage), this is also possible.

Natural products

We work with de products of Boosting Blends, 3D Wellness Therapy’s own skin care line. With these products we can provide beautiful and durable results. Boosting Blends is an organic skin care line with certified high quality ingredients. Free of PEG, sulfates-parabens, perfume and mineral oils. The products are not tested on animals and are suitable for sensitive skin.

Sale of natural products

It is possible to purchase skin care products of Boosting Blends in our practice.

Gift certificates

You can order a gift certificate in the practice or via email. You can purchase a gift certificate for a 30, 60 or 90 minute treatment. The amount of money that is spent is not shown on the gift certificate.

No judging

We don’t judge. In our practice there is no right or wrong. We will never tell you what you are doing wrong or what you should do. We don’t believe in a one size fits all society. What for works for you might not work for someone else and vice versa. Together we will find solutions that will work for you.

Discount

There are numerous discount possibilities. For more info check “Rates”.

Nominate someone for a free treatment

Every month our clients can nominate someone for a free 60 minute treatment. This is meant for people who have had a difficult time or people who are always there to help others. The names of the nominees will go into a “lucky dip box” and every month there will be pulled out one name.

Customized quality

The well-being of the client is our top priority and we appreciate feedback during and after the treatment. We will do anything to make sure you will leave our practice with a good feeling. We hope every experience at 3D Wellness Therapy will make you look forward to a new appointment.

Specialties

Our therapist is specialized in treating sensitive skin. She is also specialized in working with people who suffer from social anxiety, PTSS and victims of sexual abuse.If you still have some questions you can always make a free introduction appointment without obligations.

HOUSE RULES


When you make an appointment at 3D wellness Therapy you agree with the following terms:Ethics and hygiene

Good manners and hygiene are highly valuated at 3D Wellness Therapy and we expect our clients to have the same values.

Clothing

Clients are expected to at least wear underwear during a massage. Massage with more clothes is also possible. It is important that the client feels comfortable.

No erotic massages

There will be no sexual activities.

Refusal of clients

3D Wellness Therapy has the right to refuse clients that are under the influence of alcohol or drugs, or clients that show aggressive, sexual or intimidating behavior.

Bringing little children to your appointment

This is not possible for reasons of safety (think of certain products and equipment) but also because your therapist can’t fully concentrate on your well-being and the client can’t completely relax. Attention, tranquility and relaxation are an absolute must during the treatment.

Making an appointment

During a treatment our therapist does not answer the phone. That is why we request that you contact her via email or WhatsApp. She promises she will get back to you as soon as possible.

Opening hours

3D Wellness Therapy is opened from Monday to Saturday, but has no fixed opening hours. We work by appointment.

Being on time

Please make sure that you arrive on time. It is best to arrive 5 minutes prior to your appointment. If you are more than 10 minutes early our therapist might be treating another client and can’t let you in.

To be late

If you are late, it will result in a shortened treatment. If you are more than 15 minutes late we have to reschedule the appointment. If the treatment has to be cancelled it might be charged.

Cancelling or rescheduling appointments

U can cancel your appointment 24 hours in advance. All cancellations less than 24 hours or “no –shows” can be charged.

Introduction appointment

A 10 minute introduction appointment is free of charge and without any obligations. A 30 minute intake appointment for stress counselling is also free of charge and without obligations

Feedback and complaints

We always try to give our clients high quality treatments and treat them with the utmost respect. That is why we appreciate feedback during and after the treatments. However, if you are not completely satisfied with the treatment, please let us know. Together we will try to find a solution.

Privacy

Everything we discuss and treat will be stored in a patient register. It is completely confidential and 3D Wellness Therapy will never disclose personal information to any third party without your permission.

Gift certificates

You can order a gift certificate in the practice or via email. You can purchase a gift certificate for a 30, 60 or 90 minute treatment. The amount of money that is spent is not shown on the gift certificate.

Product sale and return products

3D Wellness Therapy offers the possibility to order the products that are used in the salon.

At 3D Wellness Therapy you can return unopened products within 14 days after purchase.