: +31 6 282 484 68   : 3dwellnesstherapy@gmail.com KvK nummer: 73182753

(FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN)


Samen steunen we kansarme kinderen!


Maak kennis met RanceDit lieve jongetje is de 7 jarige Rance die in Nicaragua woont. Hij is gehandicapt, maar door hem te sponsoren kan hij de zorg krijgen die hij nodig heeft en verdiend.


Maak kennis met Tina
Tina is ons tweede sponsorkindje. Ze is 3 jaar oud en woont in Gambia. Ze woont bij haar oma, maar aangezien deze voor nog meer kleinkinderen moet zorgen kan ze helaas de kosten voor school niet opbrengen. Door Tina te sponsoren kan ze naar school. Ze is een slim meisje die al naar de kleuterschool kan. Later wil ze graag een verpleegster worden en we dragen ons steentje er aan bij, zodat haar droom misschien kan uitkomen.Maak kennis met Christine
Christine woont in Oeganda met haar ouders en broertjes en zusjes. Hun huis is geen huis te noemen. Het is een hutje dat bijna uit elkaar valt. Op dit moment kunnen we ervoor zorgen dat in elk geval Christine naar school kan gaan, maar we hopen in de toekomst haar hele gezin te kunnen helpen, want hulp hebben ze zeker nodig!


We hopen in de toekomst steeds meer kinderen te kunnen sponsoren. Op deze manier kan 3D Wellness Therapy met onze clienten aan een betere toekomst voor kwetsbare kinderen bijdragen.


Together we support disadventaged children!


Meet Rance


This sweet boy is our first sponsorchild. He is 7 years old and lives in Nicaragua, Rance is handicapped. By sponsoring him, he can get the care he needs and deserves.Meet Tina


Tina is our second sponsor child. She is three years old and lives in Gambia. She lives with her grandma, but because grandma also has to take care of other grandchildren she can't pay for school. By sponsoring Tina, she can go to school. She is a smart girl who can already attend nursery school. Her dream is to become a nurse one day and by sponsoring her, we have made the first step to make her dream come true.Meet Christine
Christine is eleven years old and lives in Uganda with her parents ands brothers and sisters.. Her house is not even a house. It is more like a shed that can fall apart at any moment. At this point we can help Christine by sending her to school, but this family really needs help. We hope that in the future we can also help the rest of her family.


We hope to help more children in the future. This way 3D Wellness Therapy and our clients can contribute to a better future for vulnerable children.