: +31 6 282 484 68   : 3dwellnesstherapy@gmail.com KvK nummer: 73182753

(For English please scroll down)


EGO TRIP

Een krachtige meditatie visualisatie


Er bestaat bij veel mensen een negatieve associatie bij het woord "ego". Toch is het gewoon het Latijnse woord voor "ik".

Mediteren is eigenlijk gewoon in het hier en nu zijn terwijl je je op je ademhaling focust en ontspant. Visualiseren is het oproepen van een beeld in gedachten. Dan hebben we nog ons onderbewustzijn.  Dit is het geheel van processen dat zich in iemands geest afspeelt en waar deze zich niet van bewust is. Wat krijgen we als we de ego, het onderbewustzijn, meditatie en visualisatie samenvoegen? Een ego trip!

Grappig feitje: Het onderbewustzijn maakt geen onderscheid tussen fantasie en realiteit. Daar kunnen we mooi gebruik van maken!


Tijdens de Ego trip:

*Verkeert u in een ongekende staat van ontspanning

* Komt u dingen over uzelf te weten, die anders voor u verborgen blijven.

* Kunt u het negatieve loslaten en het positieve omarmen.

* Wordt uw batterij weer opgeladen, zodat u heeft weer vertrouwen in de toekomst heeft.
EGO TRIP

A powerful meditation visualisation


A lot of people have a negative association with the word "ego". In fact it is just the Latin word for "Me", "Myself" and "I".

Meditating is really just being in the present while focussing on your breathing. Visualisation is picturing images in your mind. Then we also have our subconscious. This is the whole of processes in the mind that people are unaware of. What do we get when we mix the ego, the subconscious, meditation and visualisation together? An Ego Trip!

Fun fact: The subconscious does not distinguish between fantasy and reality. We can make use of that!


During an Ego Trip:


* Use are in a state of an unknown relaxation

* You will leanr things about yourself, that will otherwise remain hidden.

* You can let go of all the negative and embrace the positive

*Your battery is charged, so that you will regain faith in the future