: +31 6 282 484 68   : 3dwellnesstherapy@gmail.com KvK nummer: 73182753OVER MIJ EN HET ONTSTAAN VAN 3D WELLNESS THERAPY

(FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN)Mijn naam is Sharon Brandt.

Voor 3D Wellness Therapy heb ik zeer uiteenlopende banen gehad. Fraude analist, beauty consultant en bedrijfsmanager zijn een aantal voorbeelden van banen die op mijn CV staan. Ik ben werkzaam geweest in zeer verschillende sectors als openbaar bestuur, personeel en organisatie, gezondheidszorg, persoonlijke verzorging en entertainment. Dit omdat ik een breed interesseveld had, nog geen idee had van waar mijn passie lag, maar ook gewoon omdat ik altijd werk aanpakte wat op mijn pad kwam. Ik heb van iedere baan wel iets nuttigs geleerd en kwam er ook steeds meer achter wat ik wel en niet leuk vond. Na de geboorte van mijn kinderen wilde ik vanuit huis kunnen werken en ben ik zelfstandig ondernemer geworden.

3D Wellness Therapy is vervolgens ontstaan vanuit mijn eigen ervaringen. Van jongs af aan was ik een “zorgenkindje.” Ik had last van ademhalingsproblemen, gewrichtsklachten, allergieën, darmklachten en eczeem. Tijdens mijn tienertijd heb ik een paar traumatische ervaringen gehad, waardoor ik later tegen verschillende geestelijke en lichamelijke obstakels aanliep. Ik werd voor mijn klachten doorverwezen van arts naar arts, maar niemand leek mij te kunnen helpen. Langzaamaan werd ik een soort kluizenaar en het voelde alsof het leven aan mij voorbij ging. Op een gegeven moment ging er bij mij een knop om. Ik kon me onbegrepen voelen en klagen dat niets en niemand me hielp of ik kon zelf het heft in eigen hand nemen en actief zoeken naar oplossingen. Zo begon een lange zoektocht. Ik heb verschillende opleidingen en cursussen gevolgd, crèmes, pillen, drankjes en diëten geprobeerd en ben zo uiteindelijk achter de oplossing voor mijn problemen gekomen.

Vanaf het moment dat ik mijn lichaam en geest als een samenwerkend geheel begon te zien was ik merkbaar de goede weg ingeslagen. De tweede belangrijke stap was om mezelf niet langer als mijn ergste vijand te behandelen. Ik moest mijn beste vriend gaan worden. De derde persoonlijke doorbraak was de ontdekking van de drie D's (dieet, de-stress en detox). Door te leren ontspannen, te sporten en gezonde voeding tot me te nemen verminderden mijn klachten aanzienlijk. Sommige klachten waren zelfs als sneeuw voor de zon verdwenen. De oplossing voor geestelijke en lichamelijke problemen hoeft vaak helemaal niet ingewikkeld te zijn! Vanaf deze ontdekking voelde ik het als mijn roeping om andere mensen ook verder te helpen. Er moest een plek komen waar je jouw hart kunt luchten, je eerlijk en vrijblijvend advies kan krijgen, er actief naar oplossingen gezocht wordt, je kunt ontspannen, pijn verlicht wordt en je niet als een nummer behandeld wordt. Ik wilde de therapeut worden waar ik destijds zelf zo'n behoefte aan had.
En zo is 3D Wellness Therapy ontstaan.


Mijn relevante diploma’s en- of certificaten

Dermatherapie
Kruidengeneeskunde
Acupressuur
Holistische Massage
Stresscounseling
Voedingstherapie


Specialisaties

Gespecialiseerd in de gevoelige huid, het werken met mensen die lijden aan een sociale fobie, hoogsensitiviteit , PTSS en slachtoffers van seksueel misbruik.ABOUT MEMy name is Sharon Brandt

Before 3D Wellness Therapy I have had various jobs. Fraud analyst, beauty consultant and manager are a few examples of the jobs on my resume. I have worked in various sectors like public administration, health care, staff and organization and the entertainment industry. I have always had a wide field of interest and took every job that was available. I have learned a lot from every job and started to discover the things I liked and did not like. After the birth of my children I wanted to work from home and became an entrepreneur. 3D Wellness Therapy originated from my own experiences.

Ever since I was a child I was often sick. I had asthma, pain in the joints, had intestinal complaints, and suffered from allergies and eczema. As a teenager I had some traumatic experiences and because of that I started to develop a social anxiety disorder and suffered from unidentified physical pain. Doctors or counselors couldn’t help me and slowly I became a hermit that was afraid to leave the house. It felt like life was passing by. I felt lonely and misunderstood. One moment a switch flipped. I could complain that nobody helped me or I could help myself and actively look for answers and solutions. In a quest to heal myself I have spent hours surfing on the internet, attended several courses, tried numerous creams, pills and diets and after a couple of years I finally discovered the solution for all of my problems.

From the moment I started to see my body and mind as a whole things changed tremendously. I had chosen the right path. The second step was to stop treating myself as my worst enemy and try to become my best friend. The third personal break through was the discovery of the 3 D’s (diet, de-stress and detox). By learning to relax, to exercise and to obtain healthy nutrition, my complaints started to reduce drastically. Some symptoms even completely vanished.

The solution for physical and mental problems does not always have to be complicated! Ever since this discovery it felt like my duty to help others. There should be a place where you can get things of your chest, where you can get honest and unsolicited advice, where you can relax, relieve pain, find solutions and a place where you are not treated as a number but where someone actually cares about you. I wanted to become the therapist I once so desperately needed. So, 3D Wellness Therapy originated from my own experience and the need to help others.My relevant diplomas and certificates

Dermal Therapy
Herbal Medicine
Acupressure
Holistic Massage
Stress counselling
Nutritional Therapy


Specialized in:

Sensitive skin, working with people who suffer from social anxiety, high sensitivity, PTSD and victims of sexual abuse.